PRACA

OFERTY PRACY

FORMULARZ APLIKACYJNY

Poszukujesz pracy w branży szkoleniowej, rozliczeniach finansowych, doradztwie zawodowym, doradztwie psychologicznym, pośrednictwie pracy, innej?

Aplikacje w postaci: CV oraz list motywacyjny, prosimy przesyłać na adres mailowy info@consultor.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych RODO: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Consultor Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w niniejszych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także o prawie żądania sprostowania tych danych, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia. Mam wiedzę, że podane przeze mnie dane są niezbędne do celów rekrutacyjnych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych.

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku