CERTYFIKATY

VCC

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawo-dowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgod-ny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia spe-cyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.
VCC Info
www.vccsystem.eu

Consultor Sp .z o.o. posiada wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015
Certyfikat ISO

ISO
PIFS

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych czyli największej organizacji branżowej zrzeszającej firmy szkoleniowe i doradcze z całej Polski, jej członkami jest ponad 300 firm i organizacji. Są wśród nich początkujący i doświadczeni, firmy szkoleniowe, uczelnie, organizacje pozarządowe, firmy doradcze, zajmujące się coachingiem czy e-learningiem, o pełnym przekroju tematycznym.

Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy do elitarnego grona tzw. klastrów wiedzy, czyli opierających się na współpracy świata nauki i biznesu, której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu. Korzyści, jakie przynoszą tego rodzaju struktury są wielowymiarowe i wieloaspektowe

BiznesKlaster
LPPS

Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne którego misją  jest promocja rozwoju lokalnego, budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz walka z wykluczeniem społecznych na rynku pracy. Partnerstwo swoja działalność opiera na partnerskiej współpracy administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych oraz innych osób, które utożsamiają się z jego misją. Obecnie partnerstwo liczy blisko 60 członków i wciąż się rozszerza.

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku