Aktualności

CNS

23.07.2021

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą aktywizacji zawodowej osób młodych przygotowanej przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie!
Ulotka Miejskiego Urzędu Pracy

PBB

07.06.2021

Praca bez barier!

Consultor Sp. z o. o. w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań - Fundacją Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie „Praca bez barier!”. Projekt skierowany jest do 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) w wieku powyżej 18 lat, niezatrudnionych, z niepełnosprawnościami i/lub zaburzeniami psychicznymi, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na obszarze rewitalizowanym następujących gmin: Trzydnik Duży (gmina wiejska), Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Wysokie (gmina wiejska), Milejów (gmina wiejska), Niemce (gmina wiejska), Strzyżewice (gmina wiejska), Lubartów (gmina wiejska), Świdnik (gmina miejska), Kraśnik (gmina miejska), Łęczna (miasto w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew (gmina wiejska), Puławy...

LA

01.06.2021

Praca bez barier!

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Praca bez barier!”. Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Natomiast w zakładce DO POBRANIA, osoby zainteresowane udziałem w projekcie, będą mogły znaleźć dokumenty rekrutacyjne. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 519 323 391 lub 793 125 321 lub 519 323 388 bądź osobiście w biurach projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać pocztą tradycyjną do biur projektu lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Praca bez barier! woj. lubelskie
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 36 osób (19 kobiet i 17 mężczyzn) powyżej 18 roku życia, niezatrudnionych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z terenu woj. lubelskiego, zamieszkujących na terenach objętych rewitalizacją wybranych gmin. Wsparciem zostanie objętych 36 osób z niepełnosprawnościami, w tym osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju

Projekt: Lubelskie Aktywizuje! woj. lubelskie
Celem projektu jest:  aktywizacja zawodowa 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (96 osób bezrobotnych i 24 osób biernych zawodowo) w tym: osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Projekt: Aktywizacja Twoją szansą! woj. lubelskie
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (35K,25M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego – w tym: Lublin (g.miejska), Chełm (g.miejska i wiejska), Krasnystaw (g.miejska i wiejska), Rejowiec Fabryczny (g.wiejska i miejska), Lubartów (g. wiejska i miejska), Opole Lubelskie (g.miejsko wiejska), Piaski (g.miejsko-wiejska), Mełgiew (g.wiejska), Łopiennik Górny (g.wiejska), Milanów ( g.wiejska.), Fajsławice (g.wiejska) poprzez kompleksowy wsparcie w terminie 2021-03-01 - 2022-02-28 roku. 

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku