Aktualności

Targi

29.11.2023

Zaproszenie na Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej Miejski Urząd Pracy w Lublinie wraz z Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na kolejną edycję Lokalnych Targów Pracy, które tym razem zorganizowano w rozszerzonej formule pt. Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej. Targi odbędą się 5 grudnia w godz. 10.00-14.30 w Hali A Targów Lublin. Z tej okazji partnerstwo Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz MUP w Lublinie podjęło współpracę z Kuratorium Oświaty w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Wśród naszych wystawców gościć będziemy:
• Pracodawców,
• Szkoły branżowe, policealne, kształcenia ustawicznego
• Instytucje wsparcia zatrudnienia,
• Biura Karier uczelni wyższych,
• Organizacje pozarządowe,
• Placówki edukacyjno-szkoleniowe i wiele innych.

Oprócz stoisk wystawienniczych organizowane będą warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Karier KUL (na warsztaty obowiązują zapisy):
Jak napisać skuteczne CV i dostać pracę marzeń Link do zapisów: https://ankietybk.kul.pl/.../e32e091f-0082-ee11-81a4.../
Szybki start na Linkedin
Link do zapisów: https://ankietybk.kul.pl/.../b7d6d1c6-0482-ee11-81a4.../
Dodatkowo odbędzie się prelekcja radcy prawnego B. Cięszczyka z Kancelarii Radcy Prawnego Katarzyny Jurko-Siembidy pt.: Bezpieczeństwo pracy i zapobieganie nadużyciom w miejscu pracy. Serdecznie zapraszamy!
Link do wydarzenia na FB: https://fb.me/e/3rcc1Z6VE

LCE

02.11.2023

Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu ” Lubelskie Centrum Edukacji”. Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracyjnym WINDA. Projekt realizowany w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.Zakres interwencji: Wsparcie na rzecz kształcenia dorosłych (z wyłączeniem infrastruktury). Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych. Priorytet X Lepsza edukacja programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

AA

22.06.2023

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych Targach Pracy w Lublinie organizowanych przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie zapraszają na Lokalne Targi Pracy

27 czerwca 2023 r., g. 10.00-15.00
„Hala Lodowa" MOSiR Lublin, Al. Zygmuntowskie 4, 20-101 Lublin

plakat

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Lubelskie Centrum Edukacji woj. lubelskie
Realizowane wsparcie bezpośrednio dla osób wyżej wymienionych przyczynić się ma do nabycia umiejętności/kompetencji podstawowych lub osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności ,wiedzy i kompetencji odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, w oparciu o zalecenie Rady z dnia 22.05.2018r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018,str.1)poprzez nabycie kwalifikacji na poziomie 3 lub 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji.
Projekt zakłada wykorzystanie doświadczeń wypracowanych w ramach projektu „Szansa – Nowe możliwości dla dorosłych”
Projekt zakłada komplementarność wsparcia z konkretnym projektem finansowanym ze środków UE ze środków krajowych lub innych źródeł zrealizowanym przez beneficjenta lub partnera projektu, w tym z Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego oraz Programem Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (w tym także z poprzednich perspektyw finansowych.

Projekt: Aktywizacja = Praca bez barier, projekt ogólnopolski
Szanowni Państwo, Miło nam poinformować o rozpoczęciu realizacji projektu "Aktywizacja = Praca bez barier". Projekt realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 1.5.1 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Projekt skierowany jest do 360 osób (155 Kobiet, 205 Mężczyzn) z niepełnosprawnościami z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia, niepracujących powyżej 18 r.ż. w tym: 120 (50 K, 70 M) osób z woj. lubelskiego, 120 (51 K, 69 M) osób z woj. mazowieckiego, 120 (54 K, 66 M) osób z woj. świętokrzyskiego

Projekt: Mój pomysł - mój biznes! woj. lubelskie
Celem projektu jest: zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w województwie ,podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie, w tym dla osób odchodzących z rolnictwa oraz ma na celu przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii COVID-19.
Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 62 osób (40K,22M) do prowadzenia własnej działalności ,w tym utworzenie 51 firm i zatrudnieniu przez Uczestników/czek 11 osób dzięki bezzwrotnym dotacjom, wsparciu pomostowemu finansowemu w terminie od 01.11.2021r.do 31.03.2023r.

Projekt: Lubelskie Samozatrudnienie! woj. lubelskie
Celem głównym projektu jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie, rozwój przedsiębiorczości, skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu, podnoszenie poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowanie rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wsparcie zostanie ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, jak również zwiększenie przeżywalności nowopowstałych przedsiębiorstw. Działanie ma również na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy w nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstwach w regionie. Kompleksowe wsparcie dla grupy docelowej w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc pracy w województwie lubelskim przez przygotowanie 65 osób (45 K, 20 M) pozostających bez pracy.

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku