Aktualności

CNS

31.05.2021

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż w dniu 04.06.2021 r. (piątek) biuro Consultor Sp. z o.o. będzie zamknięte. Za niedogodności przepraszamy!


ZSS2

05.05.2021

Zatrudnij się sam! - 2 edycja

I TURA Szanowni Państwo, trwa w tej chwili doradztwo specjalistyczne podzielone na bloki z uwzględnieniem Państwa preferencji. Bardzo prosimy o sprawne ustalanie spotkań z poszczególnymi Trenerami.
Ponadto, przypominam i proszę o przekazanie informacji o tym, kto z Państwa zatrudnił pracownika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej („W przypadku deklaracji zatrudnienia pracownika w ramach założonej działalności gospodarczej Uczestnik projektu zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć dokumenty potwierdzające zatrudnienie tj. umowę o pracę (w rozumieniu Kodeksu pracy) i raporty ZUS ZUA czy też raporty ZUS RCA”).

LA

01.05.2021

Lubelskie Aktywizuje!

Szanowni Państwo,
informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu „Lubelskie Aktywizuje!”. Już wkrótce w zakładce REKRUTACJA znajdziecie Państwo informacje o procesie rekrutacji oraz sylwetce Kandydata. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie już niedługo odnajdą dokumenty rekrutacyjne w zakładce DO POBRANIA. Po więcej informacji na temat Projektu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 519 323 388 lub osobiście w siedzibie Biura Projektu. Wypełnione dokumenty można wysłać również pocztą tradycyjną do siedziby biura lub drogą mailową na adres: info@consultor.pl

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! 

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Lubelskie Aktywizuje! woj. lubelskie
Celem projektu jest:  aktywizacja zawodowa 120 osób (62 kobiet i 58 mężczyzn) w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego (96 osób bezrobotnych i 24 osób biernych zawodowo) w tym: osób w wieku 50 lat i więcej, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób odchodzących z rolnictwa, osób legitymujących się zameldowaniem na obszarze miast średnich woj. lubelskiego, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, oraz osób spełniających co najmniej 2 przesłanki świadczące o posiadaniu statusu osoby w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Projekt: Aktywizacja Twoją szansą! woj. lubelskie
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 60 osób (35K,25M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gmin województwa lubelskiego – w tym: Lublin (g.miejska), Chełm (g.miejska i wiejska), Krasnystaw (g.miejska i wiejska), Rejowiec Fabryczny (g.wiejska i miejska), Lubartów (g. wiejska i miejska), Opole Lubelskie (g.miejsko wiejska), Piaski (g.miejsko-wiejska), Mełgiew (g.wiejska), Łopiennik Górny (g.wiejska), Milanów ( g.wiejska.), Fajsławice (g.wiejska) poprzez kompleksowy wsparcie w terminie 2021-03-01 - 2022-02-28 roku. 

Projekt: Zintegrowani - 2 edycja woj. lubelskie
Celem projektu jest: zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej grupy docelowej : 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) z województwa lubelskiego poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 01.02.2021 - 31.01.2022 roku. 

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku