Aktualności

WS

08.02.2021

Zatrudnij się sam! - 2 edycja

II TURA NABORU Szanowni Państwo, trwają zajęcia z „ABC przedsiębiorczości”, następnie odbędziecie Państwo zajęcia z doradztwa indywidualnego z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, na koniec odbędą się jeszcze krótkie zajęcia grupowe z tego zakresu. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

LJ

06.02.2021

Wykwalifikowane Świętokrzyskie!

W dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy realizację dwóch kursów w Staszowie: Cukiernik i Kosmetyczka. Zajęcia odbywają się w soboty.
Nadal trwa nabór na szkolenia zakończone egzaminem czeladniczym takie jak: Kosmetyczka, Cukiernik, Kucharz, Piekarz – do zrekrutowania zostały jeszcze 4 grupy szkoleniowe po 12 osób. Zapraszamy do zapisów osoby powyżej 18 r.ż. mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie jednego z miast: KOŃSKIE,STASZÓW, BUSKO-ZDRÓJ, JĘDRZEJÓW, SANDOMIERZ, z orzeczeniem o niepełnosprawności lub po 50 r.ż lub z niskim wykształceniem (podstawowe/gimnazjalne). Dokumenty zgłoszeniowe należy pobrać z zakładki rekrutacja i przysłać na adres CONSULTOR sp. z o.o. ul. Sandomierska 89, 25-318 Kielce.

SI

21.01.2021

Siła integracji

Witamy Państwa w Nowym Roku! Informujemy, iż już wkrótce odbędą się kolejne formy wsparcia dla Uczestników Projektu "Siła integracji". Dla Grupy 1. z Gorlic będą zorganizowane Warsztaty- techniki aktywnego poszukiwania pracy, natomiast Grupa 2. z Tarnowa przejdzie Trening podstawowych kompetencji społecznych, którego cele obejmują m.in.: doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, rozpoznawanie podstawowych emocji, nauka asertywności, wyrażania własnych potrzeb. Jednocześnie pragniemy dodać, że nadal trwa rekrutacja na szkolenie - Cukiernik czeladnik. Zapraszamy do zapisów.

NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Projekt: Wykwalifikowane Świętokrzyskie! woj. świętokrzyskie
Celem projektu jest: Wzmocnienie i rozwój kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych 216 osób (120 kobiet i 96 mężczyzn) w wieku 18 lat i więcej (w tym 108 osób w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach, 44 osoby z niepełnosprawnościami) z miast: Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój poprzez udział w kursach, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji zawodowej i konkurencyjności na rynku pracy w terminie :
01.06.2020r. - 31.05.2021r.

Projekt: Zatrudnij się sam! - 2 edycja woj. lubelskie
Celem projektu jest: rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia w województwie lubelskim przez przygotowanie 104 osoby (58K,46M) z województwa lubelskiego powyżej 30 roku życia osoby bezrobotne bierne zawodowo, zwłaszcza te, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

Projekt: Siła integracji woj. małopolskie
Celem projektu jest:  Zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 150 osób (w tym 77 kobiet) wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, niezatrudnionych, osób z niepełnosprawnościami, w tym 135 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, gorlicki.

Certyfikat ISO
LPPS
LIFS
Kodeks
BiznesKlaster
LGM

Posiadasz doświadczenie trenerskie?

Jesteś zainteresowany/a podjęciem współpracy?

Napisz do nas, a na pewno się odezwiemy! 

Kontakt

Email: info@consultor.pl
Telefon: 81 745 41 91
Fax: 81 745 41 92

Adres

ul. Mieszka I 6
20-610 Lublin

Dane firmy

NIP 712-01-62-803
KRS 00001973311
Sąd rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku